SEND EN SMS TIL 2090 FOR Å GI DIN STØTTE

KODEORD:
 Child 200, Child 300,
 Child 400 ELLER Child 500


Belastes din telefonregning

GI BARNA
ET ANSIKT!

HVEM HJELPER VI OG HVORDAN?


Facing A Child har som målsetning  å bedre behandlingstilbudet for etiopiske barn med misdannelser, skader og svulster i ansiktet.  Satsingsområdene er gjenoppbyggende plastikkirurgi  av høy kvalitet, trygg narkose (anestesi), trygg overvåking etter operasjon, mulighet for tale-rehabilitering  (logopedi) og tannregulering (kjeveortodonti).

Ved Yekatit og ALERT sykehus i Addis Ababa har vi dedikerte medarbeidere, operasjonsavdelinger  og sengeavdelinger  og stor tilgang av barn og unge med behov for ansiktskirurgi.  Seksjonene for gjenoppbyggende kirurgi  ved de 2 sykehusene utgjør universitetets avdeling for plastikkirurgi og huser utdanningsprogrammet for etiopiske leger i plastikkirurgi. Med Yekatit sykehus har man også tatt initiativ til et utdanningsprogram i logopedi i samarbeid med universitetet.

Behovet for behandling av brannskader og misdannelser og  skader  i ansiktet  er uendelig mye større enn  behandlingskapasiteten ved avdelingen i Addis Abeba. Spesialistutdanningsprogrammet i plastikkirurgi har potensiale til å utdanne kandidater fra flere regioner i Etiopia og fra flere land på Afrikas horn, men dette forutsetter lærerkrefter av høy kvalitet og god pasientbehandling. Det er også store utfordringer med hensyn til utstyr, forbruksvarer og teknisk vedlikehold samt å sikre kvalitet i utdanningsprogrammene.

Ved Yekatit og ALERT sykehus kan stiftelsen fra første stund bidra til å skape gode arbeidsforhold, godt utstyr og kvalitet i utdanningsprogrammene.  Facing a Child vil søke måloppnåelse gjennom;
• Støtte (faglig og økonomisk) til nye og etablerte offentlige utdanningsprogrammer for lokalt helsepersonell
• Støtte (økonomisk og organisatorisk) til å oppspore pasienter i distriktene, transportere dem t/r Addis Abeba samt til dekning av utgifter til kost og losji og behandling
• Støtte (faglig, organisatorisk og økonomisk) til å sikre og effektivisere eksisterende behandlingstilbud ved de offentlige sykehusene  Yekatit og ALERT sykehus i Addis Ababa
• Stimulere til ekstra arbeidsinnsats (ekstra lønnsmidler) slik at flere pasienter kan motta behandling
• Støtte (økonomisk) til forbruksvarer samt teknisk vedlikehold og fornyelse av utstyrspark
• Støtte (økonomisk og praktisk) til investeringer i infrastruktur
• Støtte (økonomisk og administrativt)til  tiltak som kan sikre langsiktig og sunn drift og gi mulighet for å øke behandlingskapasitete.


HVA KOSTER BEHANDLINGEN?

For 5000-7000 kroner kan et barn med leppe-kjeve-gane spalte få en ansiktsoperasjon, logopedi og tannregulering.
For 3000-5000 kroner kan et barn med et vansiret ansikt etter brannskade, infeksjon eller dyrebitt få en ansiktsoperasjon og et verdig liv.
For 1000-2000 kroner kan et barn få transport fra distriktet, overnatting og kost før og etter operasjon.