SEND EN SMS TIL 2090 FOR Å GI DIN STØTTE

KODEORD:
 Child 200, Child 300,
 Child 400 ELLER Child 500


Belastes din telefonregning

GI BARNA
ET ANSIKT!

YEKATI 12 SYKEHUS

Sykehuset ble valgt til samarbeidspartner for 2 norsk – etiopiske prosjekter i brannskade behandling i år 2000 og leppe-kjeve-ganespalte behandling i år 2003 med hhv. Einar Eriksen og Thom Topstad som lokale prosjektledere. Leppe-kjeve-ganespalte programmet ble også etablert ved regionsykehuset ALERT. Les mer om bakgrunn for Facing A Child.

Yekatit 12 sykehus er ett av 10 offentlige sykehus i Addis Ababa. Frem til revolusjonen i 1974 bar sykehuset navnet til landets siste keiser; Haile Selassie I. Sykehuset ligger like ved plassen Sidist Kilo (Seks Tusen, et avstandsmål fra bysentrum) hvor man har reist et minnemonument over etioperne som ble henrettet av italienerne i dagene etter 12. februar 1929 (19. februar 1937 etter Gregoriansk kalender).

Yekatit 12 er nylig blitt medisinsk fakultet med opptak av 40 medisinstudenter pr. år. Plastikkirurgisk avdeling og øre-nese-hals avdelingen er tilknyttet AAU (Addis Ababa University). Sykehuset har nærmere  300 senger. Det oppføres nå et 9 etasjers nybygg på sykehusområdet som blant annet er ment å romme avdeling for kirurgi, operasjon, medisin og øre-nese-hals.

ALERT SYKEHUS

ALERT sykehus ble valgt som den andre lokale samarbeidsparten for det norsk – etiopiske prosjektet i leppe-kjeve-ganespalte behandling (2003) med Thom Topstad som lokal prosjektleder. ALERT er et henvisningssykehus under det føderale helseministeriet. Det er en videreføring av sykehuset for spedalske som ble bygget på området i 1922 og senere fikk navn etter keiser Haile Selassies andre datter, Princess Zenebework. I 1965 ble det signert et memorandum for å etablere ALERT av representanter for:
• The International Society for the Rehabilitation of the Disabled
• The Leprosy Mission
• The American Leprosy Mission
• Addis Ababa University
• Ministry of Health of Ethiopia


ALERT var opprinnelig en forkortning for «All Africa Leprosy Rehabilitation and Training Center», men ettersom institusjonen etter hvert også spilte en sentral rolle i bekjempingen av tuberkulose ble navnet utvidet til «All Africa Leprosy and Tuberculosis Rehabilitation and Training Center».  Behandlingen av spedalske og tuberkuloseofre ble dermed tilført økede ressurser, der også rehabiliterings- og kompetansebyggings-aspektet kunne ivaretas. Etterhvert fikk ALERT også en sentral rolle i behandlingen av HIV / AIDS.

På slutten av 1980 tallet arbeidet den norske plastikkirurgen Paul Egil Gravem ved ALERT. I tillegg til samarbeid med ortopedene, ble det også startet plastikkirurgisk behandling av blant annet misdannelser og skader i ansiktet. Tradisjonen ble videreført av en etiopisk kirurg som fikk videreutdannelse og spesialistkompetanse i plastikkirurgi. Som overlege ved plastikkirurgisk avdeling ved Haukeland sykehus i Bergen var Paul Egil Gravem, sammen med Einar Eriksen, initiativtaker til brannskadeprosjektet som ble etablert ved Yekatit sykehus i 2000. Han var også initiativtaker til og hjemlig prosjektleder for leppe-kjeve-ganespalte prosjektet som ble etablert ved Yekatit sykehus og ALERT i 2003.