SEND EN SMS TIL 2090 FOR Å GI DIN STØTTE

KODEORD:
 Child 200, Child 300,
 Child 400 ELLER Child 500


Belastes din telefonregning

GI BARNA
ET ANSIKT!

 
Hovedstad Addis Ababa
Offisielt språk Amharisk
Styreform Føderal parlamentarisk republikk
President Girma Wolde-Giorgis
Statsminister Hailemariam Desalegn
Lovgivende forsamling Etiopias parlament
–        Overhus –        Føderasjonshuset
–        Underhus –        Folkerepresentanthuset
Areal 1,1 million kvadratkilometer (nr. 27)
Befolkning Ca. 90 millioner (nr. 14)
Valuta Birr
Kalender Koptisk / juliansk
Etiopisk nyttår 11. sept. ( 11.09.12 = etiopisk nyttår 2005 )
% av befolkning under nasjonal fattigdomsgrense 44
BNP 150 milliarder USD(2009)
BNP per capita 1805 USD (2009)
Bistand til Etiopia 1,9 milliarder USD (2005)

 

GEOGRAFI

Den føderale republikken Etiopia ligger på Afrikas horn, nordøst i Afrika. Med sine 1.1 millioner kvadratkilometer er Etiopia verdens 27. største land. Landet grenser til Eritrea i nord, Djibouti i nordøst, Somaliland / Somalia i øst, Kenya i sør og Sudan / Sør-Sudan i vest.  Riftdalen løper fra sørvest til nordøst gjennom landet og deler det i 2 fjellplatåer; det vestlige (det abyssinske platå ) og det østlige (somali platået). Selve dalen har en gjennomsnittshøyde på 900 moh og en bredde på 40-65 km. Her finnes det fruktbare lavlandsområder, innsjøer, steppelandskap og ørken. Fjellplatåene er dannet av vulkansk aktivitet. Hovedstaden Addis Ababa ligger på Shewa platået (del av det vestlige fjellplatået), ca. 2500 moh.

 

FOLKETALL, LEVEVILKÅR OG SYSSELSETTING

Befolkningstallet ventes å passere 100 millioner i løpet av kort tid. Den årlige befolkningsveksten er 3.2 %, noe som er den 7. raskeste befolkningsveksten i verden. Etiopia skårer svært dårlig på de fleste levekårsindekser. I følge tall fra FN lever 44 % av innbyggerne under nasjonal fattigdomsgrense hvorav 39 % i ekstrem fattigdom. 41 % er underernært. Gjennomsnittlig levealder har øket fra 45 år i 1991 til 56 år i 2010, barnedødeligheten er halvert i samme periode.
17 % av innbyggerne bor i byer. 
Det meste av sysselsettingen er knyttet ti l landbruket på landsbygda. 50 % er sysselsatt i landbruket, 11 % i industri og 39 % i tjenesteytende næringer. Staten eier all jord som leies ut til innbyggerne på 99 års basis. Eksport av kaffe utgjør 35 % av inntektene (35 %). Andre eksportprodukter er roser og andre gartneriprodukter, bomull, lær- og skinnprodukter, gull og khat.  Den økende middelklassen i hovedstaden er et voksende marked for importvarer.

 

SKOLEGANG
Skolesystemet  Etiopia består av 8 års barneskole, 2 års ungdomsskole og 2 års videregående skole. 83 % av barna har / har hatt skolegang, men bare 38 % fullfører grunnskolen.  1.6 % av ungdommen tar høyere utdanning.


HELSETILBUD
Mens offentlige midler til helse pr. person utgjør 22.680 kr. pr. innbygger i Norge (2006) er tilsvarende tall for Etiopia 78 kr. Dødelighet for barn under 5 år pr. 1000 er 4 i Norge og 123 i Etiopia.